Test

DIALOG+ je digitalna psihosocijalna intervencija koja može da poveća kvalitet života osoba sa psihičkim smetnjama
Za ljude koji žive sa duševnim smetnjama i za sve one koji im pomažu da potraže pomoć i da se oporave