Glavni istraživač za Srbiju

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Glavni istraživač projekta IMPULSE

Queen Mary University of London

Istraživački centri

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU UKCS, direktor Prof. dr Aleksandar Jovanović

Klinika za psihijatriju

SPB “DR SLAVOLJUB BAKALOVIĆ”, direktor Prim. dr Tatjana Voskresenski