RAZUMETI SEBE - VODIČ ZA PRIMENU DIALOG i DIALOG+

Citati korisnika koji su učestvovali u fokus grupama i intervjuima:

Mislim da mi je DIALOG+ najviše pomogao po pitanju pronalaženja posla… dogovorili smo se da odštampam oglas da tražim posao sa svojim brojem telefona i da ga izlepim po kraju, i to sam uradio… Nije prošlo puno vremena i dobio sam prvi posao.

- Pacijent iz Srbije, 40 godina

Mogao sam bolje da razumem svoje telesno i psihičko stanje [pomoću DIALOG+].

- Pacijent iz Srbije, 57 godina

Dobro je što se na tablet kompjuteru upamti šta smo pričali prošli put, šta pričamo sad, da li smo bolji ili lošiji – što se tiče ocenjivanja i opšteg stanja pacijenta. Tako da, koristan je zato što pamti podatke, zapamti sve što je rečeno tokom intervjua i sve što je ocenjivano.

- Pacijent iz Srbije, 47 godina

Bilo je dobro znati da svaki put odlazim kući sa nekim zadatkom koji posle treba da obavim... i takođe, znam zasigurno jer mi je tako rečeno, da bi trebalo da napravim neke lepe promene... tako da bilo je sjajno, uvek sam imala neka zaduženja, nešto da radim i da se zabavim.

- Pacijentkinja iz Bosne i Hercegovine, 22 godine