O DIALOG+ GOVORI AUTOR STEFAN PRIEBE

Citati kliničara koji su učestvovali u fokus grupama i intervjuima:

Produbili smo i proširili način na koji razgovaramo… naša komunikacija je bila odlična… Mislim da im [pacijentima] se svidelo i da su uživali u tom posebnom vremenu posvećenom njima... bilo im je posvećeno više vremena i samim tim je kvalitet komunikacije bio bolji

- psihijatar iz Srbije, ženskog pola, 65 godina

...u tri ili četiri jednostavna koraka možete efikasno formulisati uputstva o tome šta bi trebalo uraditi – šta bi pacijent trebalo da uradi, šta bi trebalo da uradi neko iz njegove okoline, i šta bi terapeut trebalo da uradi.

- psihijatar iz Srbije, muškog pola, 43 godine

DIALOG+ mi je pomogao da steknem bolji uvid u društveni život pacijenata a samim tim i da bolje sagledam njihovo psihičko stanje i mentalne sposobnosti.

- psihijatar iz Severne Makedonije, ženskog pola, 48 godina

U principu, definitivno mi je bilo veoma značajno to što mogu da pratim šta [pacijenti] rade i kako to rade. Što se tiče moje kliničke prakse i mene lično, intervencija je bila od velike pomoći.

- psihijatar iz Crne Gore, ženskog pola, 38 godina