Dr Stefan Jerotić

Dr Stefan Jerotić

specijalista psihijatrije

 • Specijalista psihijatrije u Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Srbije (Pasterova 2, Beograd)

 • KVALIFIKACIJE

  2016 – diploma Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu

  2016 – doktorske studije (neuronauke), Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

  2021 – specijalista psihijatrije, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

 • NAUČNE PUBLIKACIJE

  H-index 4 (Scopus)

 • ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

  1. TEKUĆI

   2018-2021 – Implementation of an effective and cost-effective psychosocial intervention for patients with schizophrenia in five low and middle-income countries in South-eastern Europe; Grant number: 779334 — IMPULSE — H2020 – Istraživač (PI za Srbiju — prof. dr Nađa Marić Bojović)