Dr Sanja Andrić Petrović

specijalista psihijatrije

 • Specijalista psihijatrije – Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Srbije (Pasterova 2, Beograd)

 • KVALIFIKACIJE

  2010 – diplomirala na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu

  2017 – doktor nauka na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast neuronauke

  2020 – specijalista psihijatrije, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

 • NAUČNE PUBLIKACIJE

  H-index 9 (Scopus)

 • ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

  1. TEKUĆI

   2018-2021 – istraživač post-doktorand na internacionalnom projektu (Horizon 2020 Framework Programme) pod nazivom “Implementation of an effective and cost-effective intervention for patients with psychotic disorders in low and middle income countries in south eastern Europe – IMPULSE study”; Broj projekta: 779334.

  2. OKONČANI

   2011-2016 – istraživač saradnik na internacionalnom projektu finansiranom od strane Evropske komisije u okviru sedmog okvirnog programa (FP7) pod nazivom “European network of national schizophrenia networks studying gene-environment interaction EUGEI”.
   2015 – istraživača saradnik na internacionalnom projektu pod nazivom “Preclinical and patient studies of affective disorders in Serbia” (Fogarty International Center (FIC) – NIH study).
   2011-2015 – istraživač saradnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod nazivom “Definisanje klastera molekulskih biomarkera za poboljšanu dijagnostiku i terapiju poremećaja raspoloženja”; Broj projekta III41029.